അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ദർശന സായൂജ്യമേകാൻ മഹാ പടിപൂജക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും സിങ്കപ്പൂരിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു.

അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ദർശന സായൂജ്യമേകാൻ മഹാ പടിപൂജക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും സിങ്കപ്പൂരിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. ശ്രീ വൈരവിമട കാളിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മുൻ ശബരിമല മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലമുരളി തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ ജനുവരി 5, 6, 7 , 9 (Jan…

Read more